A A A
Herb Gminy

W dniu 23 września  2020 roku  o godz. 16.00 odbędzie się XXI  zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana tak jak dotychczas na portalu YouTube.

Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zapytania gości sesji oraz radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słomniki za I półrocze 2020 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymana stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XX/265/20 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Słomniki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słomniki na lata 2020-2035.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach dróg powiatowych na terenie Gminy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 12. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 13. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.